Gratis geluk

WishLink gaat ervan uit dat ieder mens uniek is en van nature iets bijzonders kan of weet.
Deze talenten kunnen we voor elkaar inzetten, zonder dat het geld kost.
WishLink is een uniek concept, waarbij de oude traditie van hulpverlening en liefdadigheid wordt omgezet in gelijkwaardigheid. Er zijn hierbij geen afhankelijken of gulle gevers, maar iedereen draagt bij aan het wereldwijde web van delen van vaardigheden, waardoor de innerlijke kracht groeit.
De hartenwensen en talenten worden bij WishLink in een database verzameld en aan elkaar gekoppeld. Hierdoor komen vreemde mensen met elkaar in contact, die met liefde iets voor elkaar doen.
Het is geen ruilhandel, maar wel een mooie verbinding tussen landgenoten, waarbij elkaar én jezelf gelukkig maken het enige doel is.
Als je voelt hoe fijn het is als jouw hartenwens vervuld wordt, ontstaat vanzelf de wens om een ander gelukkiger te maken.

Zo werkt Gratis Geluk: GEEF je talent en BELEEF je hartenwens.
Geluk werkt als een boemerang; Als je het geeft komt het altijd bij je terug.
Doe je mee? Lees hier verder.